ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับประถมศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด มีความประสงค์จะนำเนินการ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับประถมศึกษา ตามเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 19-29 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ. โรงเรียนบ้านเนินสะอาด (เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นซองด้วยตนเองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1/ 2558 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 มกราคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1544 , 081-7236567 ในวันและเวลาราชการ  เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะคณิตt-f-math

ติดต่อ สพป.สก.1