แจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

IMG_0004

ติดต่อ สพป.สก.1