ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่ายวังน้ำเย็น

เรียนเชิญท่านผู้บริหารและคณะครูในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังน้ำเย็น
ร่วมรดน้ำ ขอพร จาก นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอวังน้ำเย็น
ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวังเย็น

ติดต่อเรา