สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก โรงเรียนบ้านกิโลสาม

ประกาศ : โรงเรียนบ้านกิโลสาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ป.1 ก ที่ชำรุดทรุดโทรม ประกอบด้วย  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา เปลี่ยนรางน้ำฝน รายละเอียดเพิ่มเติม ขอดูได้ที่ โรงเรียนบ้านกิโลสาม ตั้งแต่วันที่ 19-29 มกราคม พ.ศ.2558

ติดต่อเรา