(ด่วนที่สุด) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558

(ด่วนที่สุด) สพป.สระแก้ว เขต 1 จะจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา,ระดับมัธยมศึกษา และ วิชาวิทยาศาตร์ระดับประถมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่  25 มกราคม  2558 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  โดยให้โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเอง  จากเว็บไซต์ http://obecimso.net แล้วนำมาแสดงในวันสอบพร้อมอุปกรณ์การสอบอย่างพร้อมเพรียง และมาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที สอบถามรายละเอียดที่ ศน.ชื่นจิตร์  081-377-9101  00000000

ติดต่อ สพป.สก.1