ึครูดีของสระแก้ว

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต ๑ ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครู ประจำปี ๒๕๕๘ โดยนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้กล่าวรายงานการจัดงาน ต่อนายวิทยา เทียนทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นประธานในพิธี ในการนี้ประธานได้กล่าวให้โอวาทและมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี ๒๕๕๘ นี้

IMG_1125 IMG_1126 IMG_1131 IMG_1132 IMG_1135

IMG_1121 IMG_1102

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1