ด่วนที่สุด …แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลบันทึกการสอนของครู ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ให้ดำเนินการส่งข้อมูลบันทึกการสอนของครู

อ.เมือง

1.โรงเรียนบ้านลุงพลู

2.โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

3.โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

4.โรงเรียนบ้านหนองไทร

5.โรงเรียนบ้านหนองข่า

6.โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

7.โรงเรียนบ้านท่ากะบาก

8.โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด

9.โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

10.โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร

11.โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก

อ.คลองหาด

1.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

2.โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

3.โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

4.โรงเรียนบ้านวังวน

5.โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

6.โรงเรียนทับทิมสยาม 05

อ.วังสมบูรณ์

1.โรงเรียนบ้านวังดารา

อ.วังน้ำเย็น

1.โรงเรียนวัดเกศแก้ว

2.โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

3.โรงเรียนบ้านท่าตาสี

4.โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา

อ.เขาฉกรรจ์

1.โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

2.โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

3.โรงเรียนบ้านนา

4.โรงเรียนบ้านธารนพเก้า

5.โรงเรียนบ้านเนินสายฝน

ให้ดำเนินการส่งข้อมูลภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 โดยส่งข้อมูลทาง E-mail >> [email protected]

ขออภัยหากท่านอยู่ระหว่างดำเนินการ  ขอบคุณครับ

แบบฟอร์มบันทึกการสอนของครู ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

ติดต่อเรา