ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพ

นายบุญโถม  ถินถาวร  บิดาของ นางบุญพา  ศิลปธรรม  ครูโรงเรียนบ้านคลองหาด  ตั้งแต่วันที่  ๑๘ – ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๒๐.๐๐  นาฬิกา  ณ.วัดแพรกนกเอี้ยง  ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และมีกำหนดการฌาปนกิจศพ   วันอาทิตย์ที่   ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๕.๓๐  น.

ติดต่อ สพป.สก.1