ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมงานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษา
พระปริยัติธรรม ประจำปี  ๒๕๕๗
 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กที่ได้รับการบรรพชา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ซึ่งมีนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ วัดหนองกะพ้อ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

IMG_7065 IMG_7066 IMG_7082 IMG_7086 IMG_7092 IMG_7098 IMG_7112 IMG_7113 IMG_7117 IMG_7120 IMG_7159

ติดต่อเรา