วันครู 16 มกราคม 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
ประธานในพิธี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา   นายอำเภอเขาฉกรรจ์
กิจกรรมช่วงเช้า
พิธีโดยได้นิมนต์พระสงฆ์ มาเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ กล่าวคำบูชาพระคุณครู ประกอบพิธีเชิดชูบูชาครูและมองรางวัลให้กับคณะครูที่ได้ตำแหน่งวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แข่งฟุตบอลชาย 7 คน วอลเลย์บอลหญิง
กิจกรรมช่วงค่ำ
ชิงชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง  มอบรางวัลให้ทุกโรงเรียน
TEACHER1 TEACHER2 TEACHER3 TEACHER4 TEACHER5 TEACHER6 TEACHER7 TEACHER8 TEACHER9 TEACHER10 TEACHER11 TEACHER12 TEACHER13 TEACHER14 TEACHER15 TEACHER16 TEACHER17 TEACHER18 TEACHER19 TEACHER20 TEACHER21 TEACHER22 TEACHER23 TEACHER24 TEACHER25 TEACHER26 TEACHER27 TEACHER28 TEACHER29 TEACHER30 TEACHER31 TEACHER32 TEACHER33 TEACHER34 TEACHER35 TEACHER36