ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรม

                ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นางทองใบ คงทน มารดา

พระครูสุทธิวชิราภรณ์เจ้าคณะตำบลโคกปี่ฆ้อง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดคลองน้ำใส

ในวันที่ 7 – 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ณาปณกิจศพ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ เมรุวัดคลองน้ำใส

เวลา 16.00 น.

ติดต่อเรา