วันครู ๕๘ สพป.สระแก้ว เขต ๑

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ทำบุญตักบาตรเนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ ร่วมกับข้าราชการในสังกัด โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๕๑ รูป มาเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ และรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ณ อาคารเอนกประสงค์รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ และต่อมา ได้ร่วมพิธีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวคำบูชาพระคุณครู โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการนี้ประธานได้อ่านสาส์นวันครูของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

IMG_0634 IMG_0637 IMG_0638 IMG_0643 IMG_0644 IMG_0657 IMG_0659 IMG_0667 IMG_0683 IMG_0689 IMG_0756 IMG_0762 IMG_0774 IMG_0805

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช  ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

 

ติดต่อ สพป.สก.1