ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสำรวจข้อมูลด้านกีฬาของโรงเรียน

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสำรวจข้อมูลด้านกีฬาของโรงเรียน
โดยกรอกข้อมูลลงใน แบบสำรวจโรงเรียน จำนวน 3 แบบ(ตามไฟล์แนบ)
และขอความร่วมมือเฉพาะโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนวิชาและมีการสนับสนุนกีฬาตามแบบสำรวจ
ให้ส่งแบบสำรวจโรงเรียน จำนวน 3 แบบ ตอบกลับมาที่
E-mail : [email protected]

ภายในวันที่ 19 มกราคม 2558
sport3

ติดต่อเรา