สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ ขอเชิญสมัครคัดเลือกครูคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sisaketedu1.go.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    /รายงาน

ติดต่อเรา