ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ชิงทุนการศึกษา

โรงเรียนคณะราษฏ์บำรุงปทุมธานี ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ ชิงทุนการศึกษากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kanarat.ac.th โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    /รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1