สธ.สระแก้วเปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ของกระทรวง ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบสอบตรง โดยให้รหัสผ่าน Wepsite : http://www.admission.pi.in.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1