ขอเชิญเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และประชาชนทั่วไป ร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ มกราคา ๒๕๕๘ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1