ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลงานวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคา ๒๕๕๘ โทร ๐๔๔ – ๖๑๓ ๐๓๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1