เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนรดน้ำขอพรจาก ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนรดน้ำขอพรจาก ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์รวมใจภักดิ์

ติดต่อเรา