ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีปลงผม

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในพิธีปลงผมนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗
ณ วัดหนองกะพ้อ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗

1084709582236 1084711590815 1085738332487 1085739209658 1085740505963 1085741402236

ติดต่อเรา