งานวันเด็กโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์จัดงานวันเด็กโดยมีกิจกรรมการแสดงต่างๆของเด็กๆ ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีให้ความสนใจและร่วมบริจาคขนมและสิ่งของเป็นกำลังใจและของรางวัลภายในงานเด็กๆได้รับความสุขสนุกสนาน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียน และบุคคลในชุมชน อีกทั้งในภาคกลางคืน โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยโรงเรียนได้จัดการแสดงชุด “หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ” ไปให้ความบันเทิงบนเวทีอีกด้วย

DSCF8355

DSCF8354

DSCF8353

DSCF8352

DSCF8351

DSCF8350

DSCF8349

DSCF8348

DSCF8347

DSCF8346

DSCF8345

DSCF8344

DSCF8343

DSCF8342

DSCF8341

DSCF8340

DSCF8339

DSCF8338

DSCF8337

DSCF8336

DSCF8335

DSCF8334

DSCF8333

DSCF8332

DSCF8331

DSCF8330

DSCF8329

DSCF8328

DSCF8327

DSCF8326

DSCF8325

DSCF8324

DSCF8323

DSCF8322

DSCF8321

DSCF8320

DSCF8319

DSCF8318

DSCF8317

DSCF8316

DSCF8315

DSCF8314

DSCF8313

DSCF8312

DSCF8311

DSCF8310

DSCF8309

DSCF8308

DSCF8307

DSCF8306

DSCF8305

DSCF8304

DSCF8303

DSCF8302

DSCF8301

DSCF8300

DSCF8299

DSCF8298

DSCF8297

DSCF8296

DSCF8295

DSCF8294

DSCF8293

DSCF8292

DSCF8291

DSCF8290

DSCF8289

DSCF8288

DSCF8287

DSCF8286

DSCF8285

DSCF8284

DSCF8283

DSCF8282

DSCF8281

DSCF8280

DSCF8279

DSCF8278

DSCF8277

DSCF8276

DSCF8275

DSCF8274

DSCF8273

DSCF8272

DSCF8271

DSCF8270

DSCF8269

DSCF8268

DSCF8267

DSCF8266

DSCF8265

DSCF8263

DSCF8262

DSCF8261

DSCF8260

DSCF8259

DSCF8258

DSCF8257

DSCF8256

DSCF8255

DSCF8254

DSCF8253

DSCF8252

DSCF8251

DSCF8250

DSCF8249

DSCF8248

DSCF8247

DSCF8246

DSCF8245

DSCF8244

DSCF8243

DSCF8242

DSCF8241

DSCF8240

DSCF8239

DSCF8238

DSCF8237

DSCF8234

DSCF8232

DSCF8231

DSCF8230

DSCF8229

DSCF8228

DSCF8227

DSCF8226

DSCF8225

DSCF8224

DSCF8381

DSCF8359

DSCF8358

DSCF8357

DSCF8356

DSCF8380

DSCF8379

DSCF8378

DSCF8377

DSCF8376

DSCF8375

DSCF8374

DSCF8373

DSCF8372

DSCF8371

DSCF8370

DSCF8369

DSCF8368

DSCF8367

DSCF8366

DSCF8365

DSCF8364

DSCF8363

DSCF8362

DSCF8361

DSCF8360

ติดต่อ สพป.สก.1