พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่64

พิธีมอบเกียรติบัตร

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่64

ณ ลานเสาธง

วันที่ 15 มกราคม 2558

1002