ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ และข้าราชการในสังกัด
ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗
page 3 page 2 page 4 page 5 page1

ติดต่อเรา