ประกาศเครือข่ายกล่มสระขวัญ

ประกาศเครือข่ายกลุ่มสระขวัญ ในวันที่ 16 มกราคม  2558  สพป.สระแก้วเขต 1 ได้กิจกรรมวันครู จึงขอความร่วมมือกับคณะครู

กลุ่มสระขวัญมาช่วยปฏิบัตหน้าที่(ตามเอกสารแนบท้าย)img009 img010

ติดต่อ สพป.สก.1