กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษอย่างเข้ม

แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษอย่างเข้ม

วันที่ 24-25 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระเพลิง

a

b

c

ติดต่อ สพป.สก.1