(ด่วนที่สุด)ผลการคัดเลือก”ครูมืออาชีพ”ประจำปี 2557

2ด่วนที่สุด    ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ประเมินและคัดเลือก “ครูมืออาชีพ” ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  ที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ และมีการมอบเกียรติบัตรรางวัล และเข็มเชิดชูเกียรติ  ในวันเสาร์ ที่ 17  มกราคม 2558  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรายงานตัว เวลา 08.00 น.          แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย  และให้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมรับรางวัล มายัง ศน.ชื่นจิตร์  เกิดแจ้ง  โทร  081-377-9101  ภายในวันที่ 15  มกราคม 2558 นี้ 3  24

ติดต่อ สพป.สก.1