แจ้งการแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน – ครูผู้สอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
แก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน – ครูผู้สอน ได้ถึงวันที่ 17 มกราคม 2558
สามารถดูลายละเอียดกำหนดการ  ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน – ครูผู้สอน
และคู่มือได้ที่ เว็บงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.
http://art64.sillapa.net/sp-nation/

 

ติดต่อเรา