วันของเด็กๆ

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทราย

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา  2557 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

 

DSCF1700 DSCF1701 DSCF1715 DSCF1914 DSCF1895 DSCF1860 DSCF1838 DSCF1828 DSCF1721 DSCF1778 DSCF1944 DSCF1984

ติดต่อ สพป.สก.1