กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

“ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

วันที่ 10 มกราคม 2558

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธา

page1 page2 page3 page4 page5 page6 page7 page8 page9 page10 page11 page12

 

ติดต่อเรา