กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

โรงเรียนบ้านแก้งได้จัดกิจกรรมฉลองวันเด็ก ประจำปี  2558  เมื่อวันที่  9  มกราคม  2558

DSCN5136 DSCN5148 DSCN5162 DSCN5169 DSCN5176 DSCN5189 DSCN5195 DSCN5202 DSCN5226 DSCN5255

Message us