เฮฮา วันเด็ก จ้าาาาาา

วันที่ 7 ม.ค. 2558  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) จัดงานวันเด็กแห่ง  ณ อาคารเอนกประสงค์  

โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑   เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

 

 

 

001

002

003

004

006 019 018 017 016 015 014 013 012 011 010 009 008 007

008 021 020 019 018 017 016 015 014 013 012 011 010 009 023

024 058 057 056 055 054 053 052 051 050 049 048 047 046 045 044 043 042 041 040 039 038 037 036 035 034 033 032 031 030 029 028 027 026 025

ติดต่อ สพป.สก.1