สพป.สก๑ รับการประเมินฯ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพบริหารจัดการ (เกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  โดยมีนายประไพ สุนทรมัจฉะ ข้าราชการบำนาญ สพฐ.เป็นประธาน และมี ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ และนางสาวอริสรา  ตระกูลวารีสุข ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ

IMG_0478 IMG_0479 IMG_0480 IMG_0481 IMG_0482 IMG_0483 IMG_0484 IMG_0485 IMG_0486 IMG_0487 IMG_0488 IMG_0489 IMG_0490 IMG_0492 IMG_0493 IMG_0494 IMG_0495 IMG_0500 IMG_0503 IMG_0506

IMG_0472 IMG_0475 IMG_0476 IMG_0477

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช  ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1