กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558

วันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านเขาแหลม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ได้รับเกียรติจากท่านนายกณรงค์ จันทร์มงคล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ได้รับการสนับสนุนจากคุ้มบ้านต่าง ๆ นำอาหาร ขนม แจกเด็กๆ จำนวนมาก คุณเสาวภาคย์ โลหะพันธกิจ มอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุนเช่นเคย เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ขอบคุณน้องเจนศิษย์เก่าที่มาช่วยเล่นดนตรีให้เด็กๆ ดู ขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพวันน้ำเย็น ที่นำวงดนตรีมาขับกล่อมให้เด็กๆ สนุกสนาน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน คุณครูทุกท่าน ที่เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี เด็กๆ มีความสุข ขอบคุณครับ…

10920099_10152717318909862_7772029147992943152_o 10933749_10152717323254862_6043858687010034147_n 10928930_10152717329439862_1921063318012253617_o 10928884_10152717326204862_1484031420505589585_o 10926253_10152717309449862_1056881117900313966_o 10923755_10152717309294862_2561199888976841891_o 10917913_10152717322079862_2396140359243139317_o10891552_1001508146529545_6715998991211776263_n (1) 10906551_1001508366529523_2650830696861554257_n 10917288_1001507993196227_1089018581593945841_n 10922613_1001508606529499_4523388429347869137_n 10923283_1001509096529450_793437739969169926_n 10924703_1001509139862779_5078693365110063770_n 10933728_1001508659862827_4222063598169451004_n 10933823_1001508526529507_8197698057081205069_n

ติดต่อเรา