กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.เขาสิงโต ประจำปี 2558

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 9 มกราคม 2558

ณ โรงเรียนเขาสิงโต ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบต.บ้านแก้ง ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

Child58-1 Child58-2

Child58-7 Child58-3 Child58-4 Child58-6

***ยังมีภาพในกิจกรรมนี้และอื่น ๆ อีกนะคะ ^_^ ติดตามได้ที่…

ติดต่อ สพป.สก.1