กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนบ้านวังดารา จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558 โดยกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีสระแก้ว มอบทุนการศึกษา เล่นเกมต่างๆ และรับของแจกมากมายจากผู้ใจบุญ ผู้ปกครอง และชุมชน นำมาบริจาค ภาคกลางคืนก็ร่วมแสดงกิจกรรมวันเด็กที่เทศบาลตำบลวังทอง

DSCN4042 DSCN4052
DSCN4061 DSCN4077
DSCN4083 DSCN4103
DSCN4113 DSCN4114
DSCN4117 DSCN4125
DSCN4134 DSCN4147
DSCN4154 DSCN4206
ติดต่อ สพป.สก.1