การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ดำเนินการ

รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2557

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน สพฐ.ต่อไปkob1 kob2 kob3

ติดต่อเรา