สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเทศมงคล

ประกาศ :: โรงเรียนบ้านเทศมงคล มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ชำรุดทรุดโทรม ประกอบด้วย อาคารเรียนแบบ ป.1 ก 4 ห้องเรียน เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา เปลี่ยนรางน้ำสังกะสี ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก เปลี่ยนประตู เปลี่ยนรางน้ำ อาคารเรียนแบบ ป.1 ก 3 ห้องเรียน ติดตั้งฝ้าเพดาน เปลี่ยนหน้าต่าง ส้วม(แบบสร้างเอง) ทาสีภายในและภายนอก พร้อมปูกระเบื้อง รายละเอียดเพิ่มเติม ขอดูได้ที่ โรงเรียนบ้านเทศมงคล ตั้งแต่วันที่ 12-22 มกราคม พ.ศ.2558

588

ติดต่อเรา