งานกีฬาสี โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

DSC_5899
กีฬาสี

DSC_5992 DSC_6061 DSC_5880

ภาพกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1