ขอแก้ไขกำหนดการแข่งขันเปตอง ครูเครือข่ายวังน้ำเย็น ในการแข่งขัยกีฬาวันครู

เรียนเชิญ

                 ครูเครือข่ายวังน้ำเย็นทุกท่านที่สนใจกีฬาเปตองเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ประเภท กีฬาเปตองทีมผสม ไม่จำกัดจำนวน รับสมัครจับสลากแบ่งสาย  

                 แข่งขันในวันศุกร์ที่ 1ุ6 มกราคม  2558  หลังพิธีวันครูภาคเช้า ณ สนามกีฬา โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์

  

ติดต่อ สพป.สก.1