สพป.สก๑ ร่วมประชุมคอนเฟอร์เรนจ์

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัด และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมประชุมคอนเฟอร์เรนจ์ การประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีของนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ” ของพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากห้องประชุม สพฐ. อาคาร สพฐ.๔ สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา๐๙.๓๐ น. โดยมีนโยบายทั่วไป ๕ ประการ นโยบายเฉพาะ ๗ ประการ และนโยบายเร่งด่วน ๑๐ ประการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

IMG_0422 IMG_0429 IMG_0431 IMG_0437 IMG_0439 IMG_0441 IMG_0444 IMG_0445 IMG_0446 IMG_0447 IMG_0451 IMG_0452 IMG_0453 IMG_0454 IMG_0457 IMG_0458 IMG_0459 IMG_0460

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา