พิธีมอบเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการที่ปรึกษา

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการที่ปรึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จด้านการบริหารงานด้านวิชาการ และผ่านการประเมินมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัย ดีมาก, ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดี

IMG_6716 IMG_6720 IMG_6721 IMG_6762 IMG_6776 page1

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา