ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิง นางบุญนาค เคนสิบสาม

มารดาของ นายอภิชัย เคนสิบสาม ครูโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง และนายชูศักดิ์ เคนสิบสาม ครูโรงเรียนบ้านหนองข่า  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ วัดศาลาลำดวน ถนนสุวรรณศร ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1