ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ

นางบุญนาค  เคนสิบสาม  มารดาของ นายอภิชัย เคนสิบสาม ครูโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง และนายชูศักดิ์ เคนสิบสาม ครูโรงเรียนบ้านหนองข่า ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านเลขที่ ๔๑ หมูที่ ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1