พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระประธาน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระประธาน ณ วัดบ้านสี่แยก ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ในการนี้ได้มีข้าราชการในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

IMG_6591 IMG_6615 IMG_6625 IMG_6628 IMG_6644 IMG_6646 IMG_6653 IMG_6662 IMG_6683

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา