กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “ความรู้คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

กำหนดการมีดังนี้
ช่วงเช้า วันเสาร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
1. รับลงทะเบียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณครูสุวรรณีย์ ปริปุณณะ กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ท่านผู้อำนวยการชูศรี แนวสุข อ่านสารวันเด็ก พร้อมทั้งผู้ใหญ่ อ้วย ชุมเสน กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
3. ท่านผู้อำนวยการชูศรี แนวสุข มอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีสระแก้ว”
4. นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่นเกม ตอบคำถาม รับมอบรางวัล
5. รับประทานอาหาร รับแจกขนม

ช่วงบ่าย วันเสาร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
1.   กีฬาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอลชาย ชนะเลิศ หมู่ 19 รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะครู รองชนะเลิสอันดับ 2 หมู่ 8 และ 13 รางวัลชมเชย หมู่ 17

ช่วงค่ำ วันเสาร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
1. คุณครูสุวรรณีย์ ปริปุณณะ กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
2. การแสดงรำอวยพร
3. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางชูศรี แนวสุขรับมอบเงินบริจาค จากผู้ใหญ่อ้วย ชุมเสน จำนวน 10000 บาท
4. ท่านผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาทได้รับเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนจากกงานฌาปนกิจศพ นางสาวจิตนา ท่าใหญ่ จำนวน 5000 บาท
5.ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่รับมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์
6.ทีมงาน อบต. มอบผ้าห่มให้นักเรียนจำนวน 20 ผืน
7.ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางชูศรี แนวสุข กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้
8. การแสดงของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9. กล่าวปิดงาน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติDEK144 DEK143 DEK142 DEK141 DEK140 DEK144 DEK143 DEK142 DEK141 DEK140 DEK139 DEK133 DEK131 DEK130 DEK129 DEK128 DEK127 DEK126 DEK125 DEK124 DEK123 DEK122 DEK121 DEK120 DEK119 DEK118 DEK117 DEK116 DEK115 DEK114 DEK113 DEK112 DEK111 DEK110 DEK109 DEK108 DEK107 DEK106 DEK105 DEK104 DEK103 DEK102 DEK101 DEK100 DEK99 DEK98 DEK97 DEK96 DEK95 DEK94 DEK93 DEK92 DEK91 DEK90 DEK89 DEK88 DEK87 DEK86 DEK85 DEK84 DEK83 DEK82 DEK81 DEK80 DEK79 DEK78 DEK77 DEK76 DEK75 DEK74 DEK73 DEK72 DEK71 DEK70 DEK69 DEK68 DEK67 DEK66 DEK65 DEK64 DEK63 DEK62 DEK61 DEK60 DEK59 DEK58 DEK57 DEK56 DEK55 DEK54 DEK53 DEK52 DEK51 DEK50 DEK49 DEK48 DEK47 DEK46 DEK45 DEK44 DEK43 DEK42 DEK41 DEK40 DEK39 DEK38 DEK37 DEK36 DEK35 DEK34 DEK33 DEK32 DEK31 DEK30 DEK29 DEK28 DEK27 DEK26 DEK25 DEK24 DEK23 DEK22 DEK21 DEK20 DEK19 DEK18 DEK17 DEK16 DEK15 DEK14 DEK13 DEK12 DEK11 DEK10 DEK9 DEK8 DEK7 DEK6 DEK5 DEK4 DEK3 DEK2 DEK1

ติดต่อ สพป.สก.1