ต้อนรับครูใหม่ ฉลองปีใหม่ ประสานใจกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2558
โรงเรียนบ้านเทศมงคล ได้จัดงาน
“รับน้อง ฉลองปีใหม่ ประสานใจกรรมการฯ โรงเรียนบ้านเทศมงคล”
เพื่อต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ คุณครู สุภักดิ์ตรา  ภูครองทุ่ง
พร้อมถือโอกาสประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเทศมงคล

   11-IMG_4271-tile13-IMG_4342-tile 11-IMG_4271-tile

ติดต่อเรา