วันเด็กแห่งชาติ๕๘ สพป.สระแก้ว เขต ๑

วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมกับส่วนราชการกว่า ๕๐ หน่วยงาน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้กล่าวรายงานการจัดงานต่อนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และได้มอบทุนการศึกษา และรางวัลเด็กดีศรีสระแก้ว ให้แก่นักเรียนในจังหวัดสระแก้วที่ได้รับการคัดเลือก จากนั้นประธานได้อ่านสาส์นของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งผลการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการออกร้านจัดนิทรรศการ กิจกรรมการเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล การแจกของขวัญ สวนสนุก การแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย ทั้งนี้ได้มีผู้มาร่วมงานมากกว่า ๕,๐๐๐ คน

IMG_0180 IMG_0184 IMG_0187 IMG_0191 IMG_0218 IMG_0224 IMG_0226 IMG_0236 IMG_0254 IMG_0256 IMG_0261 IMG_0267 IMG_0277 IMG_0305 IMG_0313

IMG_0088 IMG_0121 IMG_0126 IMG_0138 IMG_0144 IMG_0146 IMG_0148 IMG_0152 IMG_0155 IMG_0156 IMG_0167 IMG_0176

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช     นิสังกาศ                  กำกับ

วุฒิศักดิ์   พรหมคช               ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี            ควบคุม

ศักดิ์ชัย    บรรณสาร            อำนายการผลิต

ติดต่อเรา