เชิญประชุมคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) ศูนย์ PEER Center อำเภอคลองหาด

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอคลองหาด ขอเรียนเชิญคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามรายชื่อในคำสั่งดังแนบ เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
คำสั่ง คลิกที่นี่

ติดต่อ สพป.สก.1