***วันเด็ก ’58…เนินดินแดง***

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ’58” …เนินดินแดง

9   มกราคม   2558

พิธีเปิดและมอบของขวัญวันเด็ก

cd2

cd2-1

cd4

อิ่ม อร่อยกับ อาหารและเครื่องดื่ม

cd3

cd5

cd6

cd7

การแสดงของเด็กๆ

cd8

cd9

cd10

cd11

สนุกสนานกับการเล่น

cd12

cd13

…………………………………………………..

ติดต่อ สพป.สก.1