ประเมินครูมืออาชีพ

วันที่ 8 มกราคม 2558

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ประเมินครูมืออาชีพ

สายผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย

1. นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี

2. นางสาวปราณี  คงพิกุล

3. นางสาวณัฐวรา  เอกฉัตร

4. นายสากล  พรหมศิริเดช

page1 page3

 

ติดต่อเรา